Per què publicar amb nosaltres?

Papers On Demand cobreix la necessitat existent de publicar obres que, per la seva naturalesa, impliquen tiratges molt curts i que, per aquesta mateixa raó, les editorials tradicionals no acostumen a poder assumir.

Mitjançant la tecnologia d’impressió a petició s’aconsegueix eliminar les típiques despeses que incrementen excessivament el preu de la producció: el finançament d’un tiratge mínim i el magatzematge dels excedents de venda. La tecnologia d’impressió a petició permet mantenir en disposició la publicació a llarg termini sense haver d’imprimir ni emmagatzemar el producte ja que l’exemplar o exemplars es publiquen únicament quan ja hi ha un comprador que ha sol·licitat l’obra.

Per tant, ens centrem en l’edició, la difusió i la impressió a petició específica de l’autor i del comprador, de publicacions la impressió de les quals es porta a terme mitjançant el servei de print on demand, que proporciona una qualitat anàloga al llibres de tiratge convencional.

null

A mida

Només es publiquen els exemplars que el client vol i necessita

null

Sense estocs

No queden exemplars sobrers ni cal assumir el cost del magatzem

null

Econòmic

Els costos de producció es redueixen extraordinàriament

null

Rapidesa

L’encàrrec es pot satisfer en pocs dies

null

Reimpressió

Qualsevol títol es pot tornar a imprimir sempre que es vulgui

Papers On Demand fa ús dels avantatges que ofereix el comerç electrònic (e-commerce) i la tecnologia d’impressió a petició (print on demand). Aquesta és una tecnologia innovadora que permet la difusió de textos que, per les seves condicions particulars, no disposen d’un mercat potencial. Es podria afirmar que, dins dels criteris de decisió en l’acceptació de l’edició i la publicació d’una obra, desapareix el concepte de mercat. És a dir, qualsevol text podrà ser editat i posat a disposició del públic interessat, encara que sigui un cercle extremament reduït.