Escacs i aprenentatge


Preu de venda 25,00 €
Paper
Descripció

Brasó i Rius, Jordi

Hi ha moltíssimes publicacions relacionades amb els escacs. La majoria són pràctiques, busquen l’aprenentatge d’aquest esport i, per tant, es refereixen a situacions del joc (principalment obertures i finals). Aquest llibre no té aquesta finalitat ja que tracta i reflexiona sobre aspectes teòrics que fan referència a aquest esport i el seu aprenentatge. \nLa composició d’aquesta publicació consta de dues parts: En la primera, es fa una anàlisi de l’actuació mental en els escacs i els seus possibles beneficis educatius. És a dir, es tracten els diferents tipus de memòria que s’utilitzen en aquest esport, el procediment emprat per a resoldre problemes i els possibles beneficis d’incloure els escacs a l’educació.\n La segona fa referència a un treball de recerca corresponent al segon curs de doctorat en Psicologia de l’aprenentatge humà de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquesta part, entre d’altres aspectes, s’elabora un test d’escacs per a nens de 9 a 12 anys. A més, s’intenta relacionar el test amb determinades característiques dels subjectes.\n Ambdues parts es complementen i es podria dir que la primera és una presentació del marc teòric de la segona. \n  \n